zaterdag 10 oktober 2009

Stichting IN DE KIEKKAS fotografisch erfgoed

De Stichting heeft ten doel: het traceren, conserveren, toegankelijk maken en eventueel aankopen van fotografisch, audiovisueel en kunsthistorisch erfgoed van de stad Maastricht, het Maastrichtse achterland en de beide Limburgen in de ruimste zin. Het stimuleren en faciliteren van de fotografie en/of van de beeldende kunsten in genoemd gebied in de ruimste zin.

De Stichting dient het algemeen belang.
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Eventueel behaalde winsten worden aangewend om het doel van de Stichting te bereiken.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verspreiden van kennis over fotografie en beeldende kunsten, door het uitgeven of doen uitgeven van publicaties, het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen of studiedagen, alsmede het opzetten van multimediale projecten.

Samenstelling bestuur:
  • Dhr. Ton Henrar, voorzitter
  • Dhr. Wil Lem, secretaris-penningmeester
  • Mevr. Hennie Spannenburg
  • Dhr. Breur Henket
Mevr. Ingrid Evers ondersteunt onze Stichting vanuit haar deskundigheid in diverse disciplines.


V.l.n.r.: Breur Henket, Ton Henrar, Wil Lem en Hennie Spannenburg. Drs. Ingrid Evers in foto uitsnede.

De Stichting werd opgericht op 6 augustus 2009 te Maastricht bij. De akte passeerde bij ThissenGroutarsVrancken Team Notarissen en dit kantoor was op deze wijze onze eerste sponsor!

Het adres van de Stichting is:
Stichting IN DE KIEKKAS
P/a W. Lem
M├ędoclaan 218, 6213 EG Maastricht Tel. 043-3437228 E-mail: lemspan@gmail.com

Bank:
ABN-AMRO 40.39.60.770 te name van Stg. IN DE KIEKKAS
IBAN NL19ABNA0403960770 BIC ABNANL2A

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Uw vraag of opmerking.

Maastricht in 1923.