maandag 2 november 2009

Persbericht.


Persbericht
Le canal de Liège à Maestricht
Het kanaal van Luik naar Maastricht


In 2010 zal het 160 jaar geleden zijn dat het kanaal van Luik naar Maastricht feestelijk werd geopend.
Weinig is er heden ten dage nog dat de herinnering aan dit kanaal bewaart en dan alleen nog voor diegenen die het weten.
Vandaar dat ‘stichting IN DE KIEKKAS fotografisch erfgoed’ met trots dit fotoboek Het kanaal van Luik naar Maastricht presenteert waarin schilderachtige beelden van dit ooit belangrijke kanaal bewaard worden.

Voor de Luikse industrie was het kanaal van Luik naar Maastricht een uitermate belangrijk kanaal, het verbond het Luikse industriebekken via Maastricht met de Zuid-Willemsvaart en de havensteden Antwerpen en Rotterdam.
Plannen voor het kanaal bestonden er al voor de Franse tijd (1794-1814) maar pas in 1828 ontwierp de hoofdingenieur van Rijkswaterstaat, Bernard Goudriaan de eerste concrete plannen. De Belgische Opstand gooide roet in het eten en zorgde voor negen jaar vertraging maar al snel na de vrede werden onderhandelingen tussen België en Nederland opgestart. Al in 1845 leidden die tot een overeenkomst waarbij besloten werd de verbinding tussen Luik en het Bassin in Maastricht aan te leggen. België bouwde zijn eigen stuk van het kanaal en Rijkswaterstaat voerde de bouw van het Nederlandse deel uit met dien verstande dat de Belgische staat opkwam voor de totale kosten van aanleg, onderhoud en bemanning van het kanaal met alle erbij behorende kunstwerken. Een gemengde commissie werd benoemd en belast (…) met de nadere regeling van al hetgeen tot de daarstelling van dit kanaal betrekkelijk is.
Bij de aanleg deden zich een aantal problemen voor zoals het ruimtegebrek bij Sint Pieter en natuurlijk de vesting Maastricht. Het kanaal mocht de sterkte van de vesting niet aantasten en daardoor waren er extra voorzieningen nodig. In de vesting was er geen plaats voor het kanaal en een geheel huizenblok tussen de Bokstraat (huidige Kesselskade) en de Wal langs de Maas moest verdwijnen.
Al vrij snel na de aanleg bleek dat het kanaal minder goed bruikbaar was, het was te smal en er waren tussen Luik en het Bassin in Maastricht zes sluizen en een twintigtal bruggen waardoor het scheepsverkeer gehinderd werd. Daarnaast was het kanaal nogal een omweg voor het transport van industriegoederen van Luik naar Antwerpen waarbij de volgeladen schepen ook nog tweemaal de grens moesten passeren. In de jaren dertig van vorige eeuw verdween het Belgische deel van het kanaal als het ware in de golven van het Albertkanaal waarna het Nederlandse deel al snel zijn functie verloor. In de jaren zestig werd het Nederlandse deel gedempt een kwam er een eind aan: Het kanaal van Luik naar Maastricht.

Van het kanaal is nauwelijks iets bewaard gebleven en tijdens het, bij de publicatie horende, onderzoek kregen wij dan ook vaak de vraag: Was er een kanaal?? Waar lag dat dan?
Toch vind je, als je goed zoekt, nog wel herinneringen aan het oorspronkelijke kanaal. Een sluiswachtershuis, de vijver bij de Vief Köp, een stuk hek en een aantal bolders.
Het zou mooi zijn als er middelen worden gevonden voor b.v. een bordje bij het huis of een bescheiden monumentje bij een van de bolders.

Titel: Le Canal de Liège à Maestricht
Het kanaal van Luik naar Maastricht

Auteurs : Wil Lem; Rob Kamps


Teksten in het Frans en Nederlands
Isbn: 978-90-814811-1-3
Prijs: € 24,50
144 pagina’s
Meer dan 200 illustraties grotendeels in kleur
Formaat 22,4 x 22,4 cm
Gebonden in harde band
Verschijnt: 20 november 2009
Verkrijgbaar: bij de reguliere boekhandel, de uitgever en musea in Herstal en Visé
Inlichtingen: lemspan@gmail.com

Namens stichting IN DE KIEKKAS fotografisch erfgoed,

Ton Henrar & Wil Lem

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Uw vraag of opmerking.

Maastricht in 1923.